top of page
English

מהי עבודת צילום מקורית ?

עבודת צילום מקורית היא עבודת צילום שעליה מופיעה חתימה אותנטית של האמן,

ואליה מצורפת תעודת מקור מאושרת נוטריונית וכן תעודת אפוסטיל מטעם מדינת ישראל עם חתימה אותנטית של האמן.

קטגוריות גודל 

אישור נוטריון.jpg

כל עבודה יכולה להיות במספר קטגוריות גודל, בהתאם לגודל ההדפסה, וכל עבודה יכולה להיות בפורמט מאוזן או אנכי.

מהדורות

בכל מהדורה של עבודת צילום מקורית קיימות מספר עבודות צילום,

כאשר כל עבודת צילום ממוספרת באופן אינדיבידואלי, למשל: 1/1, 1/5.

מחיר

מחיר עבודת הצילום המקורית נקבע בהתאם לקטגוריית הגודל אליה היא שייכת, בהתאם למספר העותקים במהדורה, בהתאם למיספורה במהדורה, ובהתאם לסוג ההדפסה.

הדפסה

  • הדפסה על נייר בעל עמידות ארכיונית גבוהה ובעל טווח צבע רחב

  • מיסגור מוזיאלי

  • כיסוי זכוכית אנטי רפלקטיבית למניעת השתקפויות.

קטגוריית גודל.jpg
bottom of page