top of page

The Saint

קדוש

קדוש.jpg

ירושלים, מאה שערים, ערב סוכות, אוקטובר 2016

המיקוד פנימה – הידיעה שהכל בתוכנו,
ניסיון החיים ואיתו הקדושה
שמאפשרת את ההליכה הבטוחה והשלמה הזו
למי שיודע משהו על החיים האלה

? האם הגעת למחוז חפצך
? או שאתה עדיין מחפש את הדרך

Saint.jpg
the Saint Details.jpg
bottom of page