top of page
English

הצטרפות אמנים למכירה

צלמים אמנים מוזמנים להצטרף למיזם הגלריה של Original Photography Institute, ולמכור את תמונות המקור שלהם.

 

ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום, אך כרוכה בעמידה בתנאי העיקרי - התחייבות לא לייצר עבודות צילום מקוריות מהעבודה המוצגת בגלריה מעבר לכמות שהוגדרה בהסכם.

ניתן להגיש מועמדות באמצעות משלוח עבודות לאימייל OPI@1StopShot.com

לא ייעשה בעבודות שיישלחו כל שימוש אלא לבחינת המועמדות בלבד.

כל העבודות שייכנסו לגלריה הן בבעלות האמנים או בעליהן החוקיים,

ולא ייעשה בהן כל שימוש פרט להצגתן בגלריה ו/או הצגתן בפרסום לטובת מכירתן.

bottom of page