top of page

Colorful

צבעונית

צבעונית.jpg

ירושלים, ארמון הנציב, חג הסיגד של יהודי אתיופיה, נובמבר 2015

השמחה צבעים לדמותה - הגוונים, הצבעים, סערות השמיים
כל המגוון שמבטא את החופש בלחיות יחד
כשכל אחד קצת אחר

? המה הצבע שלי ?  מה מייחד אותי

Colorful.jpg
Colorful Details.jpg
bottom of page