top of page

Jaffa At Midnight

יפו בחצות

יפו בחצות הליל.jpg

יפו, נמל, חצות, יולי 2012

לראות את העתיק באורות עכשוויים - עיר עתיקה שראתה הכל במשך אלפי שנים של היסטוריה 
מלחמה, שלום, שנאה ואהבה
צבועה באורות בני זמננו 
ומאפשרת לנו להנות ממה שהיה, ממה שעכשיו, וממה שיהיה

? מהי נקודת האור שתופסת אותך בחיים
? אולי נקודה אחת ואולי זה המכלול

Jafa at Midnight.jpg
Jaffa at Midnight Details.jpg
bottom of page