top of page

Angel

מלאך

מלאך.jpg

ים המלח, נובמבר 2016

שקוף בחוף - במקום הכי נמוך בעולם והיחסים בין נמוך, גבוה, קל, כבד
אויר ומים מלאים מלח מתעתעים בנו בהשתקפויות מלאכיות

? מי המלאכים שלך

Angel.jpg
Angel Details.jpg
bottom of page