top of page

Request from GOD

תחינה

תחינה.jpg

ירושלים, כנסיית הקבר, שבת האור, אפריל 2018

מה אומרות עינייך, אור האמונה הנשקף ממבטה של העולה לרגל
ומאירה את הקדושה במקום צליבתו, קבורתו ותחייתו של ישוע

האווירה נוצרת מהחיבור של אור האש, אמונה והחיוך הקטן
שנובע מהאמונה שהכל בידי שמים

? האם מצאת את האור

Request from GOD.jpg
Request from GOD Details.jpg
1x.com Request from GOD Certificate.jpg
bottom of page