top of page

Pilgrimage

עליה לרגל

עליה לרגל.jpg

ירושלים, הכותל המערבי, ברכת כהנים, אוקטובר 2017

ברכת כהנים – מכל קצוות הארץ הגענו
ביחד במקום המיוחד הזה נקרע את השמים
האוירה מחשמלת ומאפשרת תחושת התעלות ושמחה

כותל בית המקדש של העת העתיקה מאחד אותנו 4,000 שנים
הדגל של העת החדשה המונף אל על מסמל שלעולם לא נזוז מכאן

? האם באמת כולנו מאוחדים

Pilgrimage.jpg
Pilgrimage Details.jpg
bottom of page