top of page

Samaritans

שומרונים

שומרונים.jpg

הר גריזים, עליה לרגל, שבועות, יוני 2017

הכח של הביחד, האחדות שבלבוש, הצעידה יחד, ושירת התפילה ההמונית
מאחדת את הכוונות שלנו

כולנו שותפים לרצון להגיע למקומות הקדושים, והנות יחד מהקדושה שבמקום
והכל אחד מאתנו - כוחנו באחדותנו

? האם אנחנו באמת רואים את המשתרכים מאחור

Samaritans.jpg
Samaritans Details.jpg
bottom of page