top of page

Light's Girl

נערת האור

נערת האור.jpg

ירושלים, כנסיית הקבר, שבת האור, אפריל 2018

מה אומרות עינייך, אור האמונה הנשקף ממבטה של העולה לרגל
ומאירה את הקדושה במקום צליבתו, קבורתו ותחייתו של ישוע

האווירה נוצרת מהחיבור של אור האש, אמונה והחיוך הקטן
שנובע מהאמונה שהכל בידי שמים

? האם מצאת את האור

Light Girl.jpg
Light Girl Details.jpg
bottom of page