top of page

Hanging

התלוי

התלוי.jpg

ג'אסר א זרקא, כפר דייגים, בקתת דייגים, מרץ 2012

אמור מה לבשת ואומר לך מי אתה - תחושת הסכנה מהים הבלתי צפוי
הכניסה של הדייגים לים הסוער כמוה כהתאבדות

? או שאולי זו התאבדות של החברה הערבית באלימות שבה

? האם אנחנו נחזור מהחיים הגועשים

Hanging.jpg
Hanging Details.jpg
bottom of page