top of page
English
אישור נוטריון.jpg

Original Photography Institute

Original Photography Institute (OPI) הוא ארגון ששם לו למטרה לקדם את אמנות הצילום באמצעות פלטפורמה לשיווק עבודות צילום מקוריות.

OPI מציגה את אוסף עבודות הצילום השייכות לאספנים ולאמנים, ומאפשרת לאספנים ולכל מי שרוצה לעטר את ביתו ו/או משרדו בעבודות צילום מקוריות יוקרתיות.

OPI מנהלת את תהליך שמירת האותנטיות ואת רישום הבעלות על העבודות,

ואם נדרש - גם במכירות הבאות של העבודות שנרכשו באמצעותה.

בכל עבודת צילום מקורית מוטמעים סימנים פורנזים, המאפשרים ל- OPI לבדוק את האותנטיות של כל יצירה גם לאחר שנים רבות.

OPI מפתחת גם טכנולוגיה לחתימה דיגיטלית בטכנולוגיית בלוקצ'יין של עבודות צילום 

NFT - Non-Fungible Token על מנת לאפשר לאספנים להיות מקוריים גם בתחום הדיגיטלי.

bottom of page